Aan de Hand Kindercoaching

Scholen

Hoe ik scholen kan ondersteunen en begeleiden bij rouw en verlies.

Na een gedegen opleiding door Janet Schmidt, rouwtherapeut, kan ik vanaf 2023 scholen ondersteunen en begeleiden bij rouw en verlies. Dit betekent dat ik mee kan denken over visie en beleid met betrekking tot dit onderwerp, kan ondersteunen bij het opstellen van een rouwprotocol, een teamtraining en/of ouderavond over dit thema kan verzorgen. Daarnaast kan ik ook begeleiden bij een calamiteit (overlijden van leerkracht, leerling of ouder).