Aan de Hand Kindercoaching

Rouw & Verlies

Bij rouw kan iedereen zich een voorstelling maken, bij verlies ligt dit anders. Verlies wordt wel omschreven als “het niet meer hebben van iets of iemand”. Van verlies is niet alleen sprake bij een overlijden, maar dit kan in heel veel andere situaties ervaren worden… Bij scheiding (verlies van het oorspronkelijke gezin), bij verhuizen (verlies van het oude huis en daarmee een veilige, vertrouwde plek), bij ziekte van jezelf of iemand die dichtbij je staat (verlies van gezondheid), bij een andere school (verlies van de vertrouwde omgeving) enz.

In maart 2021 heb ik de specialisatie rouw en verlies in het gezin afgerond bij Janet Schmidt, rouwtherapeut. In deze training is veel theorie gedeeld, maar zijn ook allerlei praktische werkvormen aan bod gekomen. We zeggen bij kinderen altijd: “hoe concreter, hoe beter”.

In november 2022 heb ik ook een verdieping Rouw en Verlies van de methode Poptalk afgerond, om ook in beeldentaal hiermee te kunnen werken.

Kinderen rouwen op een andere manier dan volwassenen. Ze kiezen hun eigen tempo, momenten en manieren om bezig te zijn met het verdriet of verlies. Het liefst zou je willen dat je je kind kan beschermen tegen dit verdriet en deze pijn, maar dit kan helaas niet altijd. Op tijd begeleiding zoeken, kan voorkomen dat een kind vastloopt in zijn emotie en ontwikkeling.

In 2024 heb ik de specialisatie “stilgeboren” gevold, als ook “gezinnen begeleiden in een rouwweek”. 

Ervaringsgroepen

Naast coaching organiseer ik ook ervaringsgroepen voor kinderen die een verlieservaring hebben meegemaakt. Wanneer een dierbaar persoon in het gezin of de naaste omgeving overlijdt, zorgt dit voor verdriet, maar het kan ook pijn, boosheid, angst of andere gevoelens oproepen. Deze zelfde gevoelens kunnen ook ontstaan na een scheiding. Uiteraard zijn beide situaties (rouw/scheiding) anders, waardoor er hiervoor ook verschillende groepen georganiseerd worden.
In deze groepen is ruimte om ervaringen te delen, te luisteren naar hoe anderen het ervaren en gebruiken we passende, creatieve werkvormen.

Ook is het mogelijk om een herinneringsboom te maken. Dit kan bijvoorbeeld met de kleinkinderen van een overleden opa of oma gedaan worden. 

Bij belangstelling hiervoor of aanvullende informatie, neem gerust contact met mij op!